Ngày 18/01/2021
5 chương trình kết nối sản xuất tiêu dùng bền vững của Hà Nội  -  Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm thực tiễn từ HEINEKEN Việt Nam  -  Sinh viên làm giấy từ thân cây chuối  -  Hà Nội triển khai lắp đặt 11.000 thùng rác công nghệ trên khắp các tuyến đường  -  Nhà máy phụ liệu Phú Cường được trao chứng nhận công trình xanh Lotus Vàng  

Video

Phân lân nung chảy Văn Điển: Ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường

Ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường song hành với đảm bảo sản xuất, Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển đã không ngừng cải tạo công nghệ, nhằm đảm bảo môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ còn góp phần tiết kiệm chi phí điện cho doanh nghiệp, giúp làm lợi nhiều tỷ đồng. Nguồn: Tạp chí Công thương.