producttion and consumption

Thứ bảy, 30/05/2020 | 12:43 GMT+7

Tin hoạt động

Hội thảo tập huấn hướng dẫn kỹ thuật triển khai kế hoạch giảm nhẹ khí nhà kính

Trong khuôn khổ Dự án “Chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường carbon tại Việt Nam” (VNPMR) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Vụ TKNL), Bộ Công Thương được giao chủ trì thực hiện Hợp phần “Thí điểm NAMA tạo tín chỉ carbon, xây dựng hệ thống báo cáo các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và lộ trình tham gia thị trường carbon trong lĩnh vực thép”, gọi tắt là Hợp phần Thép.

lên đầu trang