Ngày 26/01/2021
5 chương trình kết nối sản xuất tiêu dùng bền vững của Hà Nội  -  Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm thực tiễn từ HEINEKEN Việt Nam  -  Sinh viên làm giấy từ thân cây chuối  -  Hà Nội triển khai lắp đặt 11.000 thùng rác công nghệ trên khắp các tuyến đường  -  Nhà máy phụ liệu Phú Cường được trao chứng nhận công trình xanh Lotus Vàng  

Thông báo sự kiện

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và Lễ phát động Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030

Thời gian: 20/11/2020  |  Địa điểm: Khách sạn Grand Tourane Đà Nẵng

Nhằm tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 và triển khai Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020Lễ phát động Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030
Chương trình cụ thể như sau: 
  • Thời gian: từ 08h00 - 12h00, ngày 20 tháng 11 năm 2020
  • Địa điểm: Khách sạn Grand Tourane Đà Nẵng - Số 252 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
  • Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Công Thương
Trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị cử đại diện tham dự Hội nghị!