producttion and consumption

Thứ tư, 18/09/2019 | 15:05 GMT+7

Sản xuất sạch hơn để phát triển bền vững

Làm thế nào để sản xuất bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh là vấn đề được các cơ sở, doanh nghiệp đặt ra.Để thực hiện được mục tiêu này, trong thời gian qua, cùng với nguồn vốn của doanh nghiệp cộng với sự hỗ trợ của các nguồn vốn như khuyến công, vốn khôi phục làng nghề từ Sở công thương đã hỗ trợ cho nhiều cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm đầu tư thiết bị máy móc thực hiện theo hướng sản xuất sạch hơn để

lên đầu trang