producttion and consumption

Thứ hai, 22/04/2019 | 19:48 GMT+7

Sản xuất xanh và phát triển bền vững

Sản xuất xanh là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sự cạn kiện của các nguồn tài nguyên, năng lượng hóa thạch.

lên đầu trang