producttion and consumption

Thứ hai, 22/04/2019 | 19:22 GMT+7

Áp dụng chương trình sản xuất sạch hơn trong ngành xi măng

Gần đây, cùng với những cách tiếp cận mới hướng vào trọng tâm hơn, ngành Công Thương đã giúp nhiều đơn vị nhận thức rõ lợi ích của chương trình sản xuất sạch hơn, đặc biệt là đối với các nhà máy sản xuất xi măng.

lên đầu trang