producttion and consumption

Thứ tư, 18/09/2019 | 14:21 GMT+7

Bộ TN&MT phát động phong trào “chống rác thải nhựa” trên toàn quốc

ễ phát động phong trào “chống rác thải nhựa” hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 diễn ra sáng 12/10 tại Trụ sở Bộ TN&MT.

lên đầu trang