producttion and consumption

Thứ tư, 18/09/2019 | 14:21 GMT+7

Thách thức phát triển bền vững ngành công nghiệp nhựa

Mục tiêu phát triển ngành công nghiệp nhựa đến 2020 tầm nhìn 2025 (theo qui hoạch) trở thành ngành kinh tế mạnh, đang đặt ra thách thức rất lớn, do phải phụ thuộc phần lớn nguyên liệu đầu vào nhập khẩu và rủi ro về vấn đề môi trường.

lên đầu trang