producttion and consumption

Thứ hai, 22/04/2019 | 19:18 GMT+7

Điển hình

Cập nhật 01:55 ngày 08/11/2018

DN thực phẩm chú trọng bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh

Bảo vệ môi trường có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường không những giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập vào các thị trường quốc tế mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững.
Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm lương thực, thực phẩm, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường càng được chú trọng hơn cả bởi bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm là hai mặt không thể tách rời. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, ngay từ khi đi vào sản xuất, kinh doanh Công ty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Bắc Ninh (Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn - Bắc Ninh) đã chủ động đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải, khí thải và bố trí khu vực chứa chất thải công nghiệp, nguy hại theo đúng quy định. 
Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Bắc Ninh
Theo đó, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung của doanh nghiệp có công suất thiết kế 200 m3/ngày, đêm bằng công nghệ xử lý vi sinh. Trong quá trình vận hành, hàng ngày đều có công nhân phụ trách hoạt động xử lý nước thải để đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi đưa vào hệ thống đường ống dẫn nước thải tập trung của khu công nghiệp. 
Bên cạnh đó, công ty còn vệ sinh khu xử lý nước thải, bảo dưỡng máy, thiết bị định kỳ để việc vận hành ổn định. Song song với đó, bộ phận chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình xử lý của vi sinh, trong trường hợp vi sinh yếu có biện pháp bổ sung kịp thời, bảo đảm hoạt động xử lý nước thải luôn vận hành hiệu quả. 
Ngoài ra, bùn thải phát sinh trong quá trình xử lý nước thải được xử lý qua máy ép, thu gom vào khu vực lưu trữ, tổ chức bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý lý. Tất cả quá trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải được quản lý chặt chẽ và ghi chép cụ thể hàng ngày.
Với nước thải, hệ thống xử lý khí thải cũng được vận hành hàng ngày và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo tháng. Đối với chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, Công ty ký hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị dịch vụ môi trường. Toàn bộ lượng chất thải phát sinh được doanh nghiệp thu gom và tách riêng từng khu vực để chuyển giao cho đơn vị làm dịch vụ môi trường bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Với việc tích cực thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Bắc Ninh đã dần khẳng định uy tín thương hiệu của mình trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm lương thực, thực phẩm đóng gói sẵn, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, hướng tới phát triển bền vững.
Văn phòng SXSH và SXTDBV tổng hợp
lên đầu trang