producttion and consumption

Thứ hai, 22/04/2019 | 19:17 GMT+7

Điển hình

Cập nhật 02:06 ngày 06/11/2018

Nhà máy nhiệt điện luôn coi trọng bảo vệ môi trường

Các nhà máy nhiệt điện luôn được cho là nguồn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người dân sống xung quanh. Tuy nhiên, với Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm, chú trọng trong quá trình vận hành các nhà máy điện nhằm thực hiện sứ mệnh đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế, góp phần giữ vững an ninh năng lượng của hệ thống điện Quốc gia.
Với dây chuyền công nghệ phát điện hiện đại hàng đầu thế giới như Thụy Sỹ, Đức, Nhật Bản, Công ty đã giảm thiểu tối đa các khí thải độc hại NOx, SOx đảm bảo các thông số phát thải luôn đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.
Công ty Nhiệt điện Phsu Mỹ luôn thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, Công ty cũng liên tục duy tu, bảo dưỡng các hệ thống, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường tại các nhà máy. Cụ thể, Công ty thường xuyên thực hiện quy trình quan trắc đo đạc và quản lý các chỉ tiêu môi trường; thanh tra, kiểm tra các thông số môi trường nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, thủy sinh, ồn và độ rung, nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nguồn nước tiếp nhận để từ đó kịp thời phát hiện, xử lý.
Đặc biệt, nước thải sản xuất của nhà máy được tập trung tại bể, điều chỉnh pH để trung hòa đạt yêu cầu cột B, Kq = 1,0 và Kf = 0,9 của QCVN 40:2011/BTNMT; nước thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp sinh học đạt yêu cầu cột B, K = 1,0 của QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường. 
Với các chất thải nguy hại, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã ký hợp đồng với đơn vị chức năng tổ chức thu gom tập trung, phân loại, khoanh vùng, lưu tại khu lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
Để giảm thiểu tiếng ồn, Công ty sử dụng phương pháp bọc bảo ôn và cách ly bằng nhà bao che. 
Các hệ thống bảo vệ môi trường của các nhà máy điện đã được thiết kế và vận hành theo mục tiêu bảo đảm hiệu quả về xử lý môi trường ở mức cao, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về môi trường. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh các nhà máy điện đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Các thông số phát thải đảm bảo theo yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, giấy phép xả thải,… và các tiêu chuẩn, quy định pháp luật hiện hành về môi trường.
Với nhiều biện pháp được áp dụng, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ không những nâng cao năng suất phát điện mà còn góp phần bảo vệ môi trường một cách toàn diện. 
Văn phòng SXSH và SXTDBV tổng hợp
lên đầu trang