producttion and consumption

Chủ nhật, 17/02/2019 | 06:42 GMT+7

Điển hình

Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xử lý môi trường công nghiệp

Năm 2018, tiếp tục là năm thành công của Công ty TNHH Song Tinh, phường Phúc Thắng (Phúc Yên), ngoài việc duy trì đơn đặt hàng thu gom, tái chế, xử lý hàng triệu tấn chất thải cho 20 đơn vị, doanh nghiệp tại các KCN, công ty còn ký thêm hợp đồng với 3 doanh nghiệp FDI, doanh thu tăng 15% so với năm 2017. Điều này minh chứng cho những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động trong công ty, đóng góp thiết thực trong việc bảo vệ môi trường.

lên đầu trang