producttion and consumption

Thứ sáu, 24/05/2019 | 03:57 GMT+7

Điển hình

Gạch Phú Kim An II áp dụng công nghệ lò liên hoàn giảm thiểu ô nhiễm

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cơ sở sản xuất gạch Phú Kim An II (Phú Ninh – Phú Thọ) đã áp dụng công nghệ sản xuất gạch theo mô hình lò nung liên hoàn chất lượng tốt.

lên đầu trang