producttion and consumption

Thứ ba, 16/10/2018 | 05:15 GMT+7

Tiêu dùng bền vững

Quảng Trị xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến 2030

Ngày 01/8/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1765/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án: Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030.

lên đầu trang