producttion and consumption

Thứ sáu, 24/05/2019 | 04:40 GMT+7

Tiêu dùng bền vững

Hà Lan coi rác là tài nguyên

Không gọi rác là rác, không gọi nước thải là nước thải; ở Hà Lan, rác và chất thải được gọi là những nguồn vật chất chưa được khai thác.

lên đầu trang