STT Tên tài liệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Bản tin Công nghệ xanh số 23 31/08/2018 Văn phòng SXSH và SX TDBV
2 Tờ gấp "Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương" 06/07/2018 Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương
3 Bản tin công nghệ xanh số 22 06/06/2018 Văn phòng SXSH và SX TDBV
4 Tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến 2020" 13/04/2017 Bộ Công Thương
5 21 biểu mẫu thuộc quy chế quản lý Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 19/12/2016 Bộ Công Thương
6 Chiếu sáng 26/08/2015 UNEP
7 Thu hồi nhiệt thải 21/08/2015
8 Tài liệu hướng dẫn lồng ghép Sản xuất sạch hơn và Sử dụng năng lượng hiệu quả 21/08/2015 UNEP
9 Bản tin công nghệ xanh số 2 22/11/2012 Bộ Công Thương
10 Bản tin công nghệ xanh số 1 13/09/2012 Bộ Công Thương
11 Các chính sách tài khóa về nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam 16/05/2012 UNDP
12 Kỷ yếu các tổ chức và chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn 2011 22/02/2012 CPI
13 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành đúc kim loại 28/11/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
14 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành chế biến dừa 28/11/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
15 Tài liệu hướng dẫn SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 28/11/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)