STT Tên tài liệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Bản tin Công nghệ xanh số 23 31/08/2018 Văn phòng SXSH và SX TDBV
2 Tờ gấp "Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương" 06/07/2018 Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương
3 Bản tin công nghệ xanh số 22 06/06/2018 Văn phòng SXSH và SX TDBV
4 Bản tin công nghệ xanh số 2 22/11/2012 Bộ Công Thương
5 Bản tin công nghệ xanh số 1 13/09/2012 Bộ Công Thương
6 Bản tin chuyên đề SXSH số 42 25/11/2011 Bộ Công Thương
7 Bản tin chuyên đề SXSH số 43 25/11/2011 Bộ Công Thương
8 Bản tin chuyên đề SXSH số 44 25/11/2011 Bộ Công Thương
9 Bản tin chuyên đề SXSH số 45 25/11/2011 Bộ Công Thương
10 Bản tin chuyên đề SXSH số 46 25/11/2011 Bộ Công Thương
11 Bản tin chuyên đề SXSH số 47 25/11/2011 Bộ Công Thương
12 Bản tin chuyên đề SXSH số 48 25/11/2011 Bộ Công Thương
13 Bản tin chuyên đề SXSH số 49 25/11/2011 Bộ Công Thương
14 Bản tin chuyên đề SXSH số 50 25/11/2011 Bộ Công Thương
15 Đầu tư cho các dự án Sử dụng năng lượng hiệu quả và Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam 07/09/2011 Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)